Home

Met dank aan onze sponsors

Over Elythé / About Elythé 

Welkom bij de website van Elythé bij Petra.


Elythé bij Petra is een stichting die is opgericht in het kader van armoede bestrijding zonder winstoogmerk.


Bewoners van Amsterdam Noord kunnen gebruikte of eigen gemaakte artikelen inbrengen. Met hen wordt een prijs afgesproken waarvoor het in de winkel op de Waddenweg 5 of hier op de website te koop wordt aangeboden.


Kom gerust eens langs voor een praatje en een gratis kopje koffie of thee

__________________________________


Welcome to the site of Elythé bij Petra.


Elythé bij Petra is a foundation which is started to counteract poverty without making profit.


Inhabitants of Amsterdam North can bring in their used or homemade items. With them a price is agreed upon for which it can be sold through the store on the Waddenweg 5 or here on the website.


Feel free to drop by for a chat and a free cup of coffee or tea.


Hoe werkt het / How does it work

Voor het inbrengen van spullen kan een afspraak gemaakt worden via het contact formulier of door te bellen met het nummer bovenaan de pagina. Wij spreken dan af wat de vraagprijs voor het artikel moet zijn. Vervolgens wordt het artikel voorzien van de prijs en een nummer dat weer terug te koppelen is naar de eigenaar van het ingebrachte artikel.


De opbrengst van een verkocht artikel gaat in zijn geheel naar de persoon die het artikel heeft ingebracht, er wordt geen provisie gevraagd.

Alle diensten van Elythé bij Petra zijn geheel op vrijwillige basis.

_______________________________________________


To bring in items an appointment can be made through the contact form or by calling the number at the top of the page. Then we will agree on an asking price for the item. After that, a price and a number will be put on the item, which is connected to the owner of that item.


The yield of a sold item will all go to the person who brought in the item, there will be no provision asked.

All services of Elythé bij Petra is on voluntary basis.


Goede doelen / charities

Elythé bij Petra steunt ook diverse goede doelen. Met de opbrengst van donaties, kleding, cd's en boeken zijn o.a. aan organisaties zoals Kika, stichting Opkikker, de Voedselbank voor dieren al schenkingen gedaan. Daarnaast worden buurtbewoners in nood geholpen met voedselpakketten of waar op dat moment het meeste behoefte aan is.

In de winkel is er ook nog de Brinkie Bus (collecte bus) voor vreemde valuta. De opbrengst hiervan gaat naar diverse kinder projecten in binnen en buitenland.

_____________________________________


Elythé bij Petra supports several charities as well. With the yields of donations, clothing, cd's and books, donations have been made to Kika, stichting Opkikker and the Voedselbank voor dieren for instance. Besides that, Neighborhood residents in need are supported with food packages or what is needed most at that time.

In the shop there is also the "Brinkie bus" (collection bus) for foreign currency. The yields from this go to several child projects, domestic and foreign.

De (web)winkel / The (web)shop

Voor de vintage liefhebbers, snuffelaars, verzamelaars, koopjes jagers en alle andere liefhebbers zijn al deze mooie spullen terug te vinden in de winkel op de Waddenweg 5 . Spullen die niet tot hun recht komen in de winkel of te groot zijn kun je hier op de 'Te Koop' pagina terug vinden.

De opbrengst van boeken, cd's, kleding en gedoneerde spullen gaan in het goede doelen potje.


In de onderstaande slide show zie je een impressie van wat je zoal aan kunt aantreffen in de winkel.

_______________________________________________________________


For the vintage lovers, snoopers, collectors, bargain hunters and all other lovers, all these beautiful items can be found in the shop on the Waddenweg 5. Items that aren't done justice to in the store or are to big can be found here on the "Te Koop" page.

The yields of books, cd's, clothing and donated items will go to a good cause.


In the slideshow below you see an impression of what you might find in the shop.